Meesho Complaints, Reviews and Customer care number


Company Details


Customer care number : 080 6179 9600


Submit Complaint

Recent complaints

Meesho - Return and refund

Azhar khan on 31 May 21

Meesho ne mujhe 4 bar cheet kiya hai,
1 order 548282375 Maine 2 tshirt magai thi ek hi ai or Paisa 2 ka liya jab return kiya to 1 ka hi Paisa mujhe aya
2 galt product aya
3 pickup hogay return par refund nahi aya
4 again wrong product delivery

Meesho Complaints Reviews Return and refund
Meesho Complaints Reviews Return and refund
Meesho Complaints Reviews Return and refund